Informacija o zaštiti osobnih podataka

DISPLAY VARAŽDIN d.o.o., Zagrebačka 11, 42204 Turčin, OIB: 77513120151, tel: +385 (42) 207-749, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost te obrađuje samo osobne podatke koji su neophodni za svrhu za koju su prikupljeni, a kategorije osobnih podataka koje prikupljamo radi ispunjenja svrhe su sljedeće:

 • Identifikacijski podaci: ime i prezime
 • Kontakt podaci: elektronička adresa (e-mail), broj telefona ili mobitela.

Podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka

 • tel: +385 (42) 207-749,
 • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s člankom 6. stavka 1. UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016., u svrhu pružanja odgovora na Vaš dostavljeni upit i postupanje po zaprimljenim prigovorima i pritužbama koje nam upućujete.
Vaše osobne podatke, prethodno navedene, prikupljamo i obrađujemo zbog toga jer su nam neophodni kako bismo bili u mogućnosti povratno Vas kontaktirati u pogledu dostave odgovora na dostavljeni upit te iste ne koristimo u niti jednu drugu svrhu.

Izvor osobnih podataka

Obrađujemo osobne podatke koji su ograničeni na ono što je nužno za ispunjenje gore navedene svrhe.
Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Legitimni interes

Obrada Vaših podataka temeljem naših legitimnih interesa podliježe posebnim pravilima koja Vam omogućavaju da u svakom trenutku, na temelju Vaše posebne situacije, podnesete prigovor na takvu obradu. Legitimni interesi temeljem kojih će DISPLAY VARAŽDIN d.o.o. obrađivati Vaše osobne podatke su:

 • kontaktiranje klijenata (marketing) za potrebe dostave odgovora na postavljeni upit

Obveza čuvanja osobnih podataka

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podacima.

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke sukladno najvišim primjenjivim standardima, a što znači da ih nećemo priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama, osim u sljedećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi;
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti;
 • ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem;
 • u slučajevima određenim UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA koji se odnose na mogućnost i pravila obrade osobnih podataka koje u ime klijenta provode izvršitelji obrade.

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka

U svim prethodno navedenim slučajevima ćemo Vaše osobne podatke priopćiti isključivo gore izričito navedenim trećim osobama i/ili osobama izričito propisanim u gore navedenim i drugim zakonima i propisima na snazi u Republici Hrvatskoj te isti neće biti prosljeđivani trećim osobama bez pravne obveze.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Vaše osobne podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe obrade za koju su prikupljeni. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo te će biti izbrisani.

Vaša prava u vezi obrade osobnih podataka

 • pravo na pristup osobnim podacima – imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.
 • pravo na ispravak – imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.
 • pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose ako smo ih nezakonito obradili, ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade, ukoliko ste povukli privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ukoliko ste uložili prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu.
 • Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a o čemu ćemo Vas detaljno izvijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev;
 • pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
  • ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koji nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka,
  • ako je obrada nezakonita, a protivite se brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka,
  • ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva,
  • ako ste uložili prigovor na obradu;
 • pravo na prenosivost podataka – imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem;
 • pravo na prigovor – u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako Vaše podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga;
 • pravo na povlačenje privole – kad se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Navedeno možete učiniti na isti način kako ste i dali privolu, kao i putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na telefon +385 (42) 207-749;
 • pravo na pritužbu nadzornom tijelu – imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka nije u skladu s Uredbom. Nadzorno tijelo pritom vas obavješćuje o napretku i ishodu pritužbe, uključujući mogućnost pravnog lijeka na temelju članka 78.
 • pravo na naknadu štete – ukoliko ste pretrpjeli (ne)imovinsku štetu zbog kršenja relevantnih zakonskih odredbi, imate pravo na naknadu od nas ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu. Sudski postupak za ostvarivanje prava na naknadu štete vodi se pred sudovima koji su nadležni prema pravu države (članak 79. stavak 2.)

Ostvarenje navedenih prava, uvažavajući iznimke predviđene za povlačenje privole i podnošenje pritužbe, možete zatražiti putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na adresu DISPLAY VARAŽDIN d.o.o., Zagrebačka 11, 42204 Turčin. U slučaju dvojbe, možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta, a čime štitimo Vaša prava i privatnost. Na vaš zahtjev pružit ćemo Vam informacije o poduzetim radnjama iz članaka od 15. do 22. Uredbe bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

Ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Pružanje gore navedenih osobnih podataka, osim onih koji se pružaju temeljem Vaše privole, je uvjet nužan za ostvarivanje određene svrhe, odnosno za pružanje odgovora na dostavljeni upit. Shodno tome, imate pravo uskratiti pružanje tih podataka, ali u tom slučajuDISPLAY VARAŽDIN d.o.o. neće biti u mogućnosti ispuniti svoje obveze u pružanju svojih usluga.

Korištenje kolačića (cookies)

Na službenim internetskim stranicama www.display.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

Na našim stranicma koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta, funkcionalni (mogu se isključiti) koji omogućavaju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju te marketinški (mogu se isključiti) koji omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati učinkovitost našeg Internet mjesta.

Na web stranici www.display.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente servisa Google Analytics. Google Analytics je servis za prikupljanje i analizu podataka o ponašanju posjetitelja na web stranici. Usluga web analitike među ostalim prikuplja podatke o web stranici s koje je ispitanik došao, koje je podstranice posjetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu podstranicu. Web analitika se koristi za optimizaciju web stranice i kako bi se provela analiza oglašavanja na internetu.

Sami možete promijeniti postavke Vašeg internet preglednika tako da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrisati spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično. Imate pravo isključiti kolačiće. Internetski preglednici obično su programirani tako da im je prihvaćanje kolačića zadana postavka, ali to možete jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika.

Prvim dolaskom na našu web stranicu biti ćete obaviješteni o korištenju kolačića, te imate mogućnost blokirati odnosno onemogućiti kolačiće. Vaša odluka o prihvaćanju kolačića biti će spremljena u dodatni kolačić na 90 dana te u tom periodu nećete više vidjeti poruku s upitom o korištenje kolačića. Istekom tog vremena upit o upotrebi kolačića će se ponovno pojaviti, a pojavit će se ponovno i ako u međuvremenu sami pobrišete kolačiće.

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama.