Satovi

Satovi svih oblika i primjena. Analogni i digitalni (LED i LCD). Samostalni s automatskim podešavanjem vremena i osvjetljenja kao što su gradski satovi na trgovima, na tornjevima i u reklamnim totemima.

Sustavi satova upravljanih od centralnog sata impulsima ili kodovima preko kablova, preko računalne mreže ili bežično. Primjena je u školama, bolnicama, zračnim lukama, željezničkim i autobusnim postajama te poslovnim i proizvodnim zgradama.