Kreativni displayi

Kreativni displayi su sastavljeni su od manjih elemenata uglavnom baziranih na LED tehnologiji.
Najmanji elementi su ili točke, ili štapovi, ili geometrijski elementi (kvadrat, pravokutnik, krug, trokut, mnogokut, mreža od točaka ili štapova.) Mogu biti čvrsti ili fleksibilni. Mogu biti neprozirni ili prozirni (transparentni). Mogu biti za unutarnju ili vanjsku primjenu. Koriste se kao fasadni displayi, iza ili ispred staklenih fasada, kao i logotipovi ili oznake na vrhovima zgrada.
Dizajneri im mogu koristiti u različitim spojevima i tako lako izraziti svoju ideju.