Maticni satovi

Automatsko podešenje vremena nakon nestanka napajanja

Žična i DHF radio distribucija signala

Konfiguracija sustava i spremanje postavki preko USB porta

Zagrebačka 11, 42204 Turčin --Tel: 042/207-749-- --Fax: 042/207-750--

Galaxy NH-12

Network-centric, 1080p HD, 12,000 lumena three-chip DLP stereoscopic projektor