Lokacija


  • Adresa:
    • Zagrebačka 11, 42204 Turčin (kraj Varaždina)
  • Prikaz na karti
    • Naša lokacija prikazana je na karti oznakom B
    • Karta se može zoomirat, klizat...

Galaxy NH-12

Network-centric, 1080p HD, 12,000 lumena three-chip DLP stereoscopic projektor